Home Onderwerpen Voorkom een woninginbraak

Voorkom een woninginbraak

Als de R in de maand is, neemt het aantal woninginbraken elk jaar weer toe. De lange, donkere herfst- en winteravonden maken het inbrekers makkelijker om ongezien te werken. De politie probeert zoveel mogelijk woninginbraken op te lossen. Maar voorkomen is natuurlijk beter. Gelukkig kunt u daar zelf ook veel aan doen.

Een inbreker heeft maar 30 seconden nodig om binnen te komen. Doet hij er langer over, dan loopt hij het risico om gesnapt te worden en zoekt hij vaak een andere locatie. Veilig wonen is dan ook vooral een kwestie van bewust wonen. Een goed slot op een deur helpt niet, als u een raam open laat staan.

Politiekeurmerk Veilig Wonen®

U kunt inbrekers voor zijn door uw woning aan te (laten) passen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. De kans op inbraak daalt dan met ruim 90%. Zie voor meer informatie www.politiekeurmerk.nl.

Sociale controle

Het helpt echt als u samen met uw buurtgenoten een oogje in het zeil houdt. U kunt bijvoorbeeld met mensen uit uw wijk een tijd afspreken wanneer u de hond uitlaat. Als buurtgenoten elkaar afwisselen, is er veel controle op straat. Om hier meer handen en voeten aan te geven, kunt u een buurtpreventieproject starten. De gemeente, woningbouwvereniging en de wijkagent kunnen u hierbij ondersteunen.

Meld verdachte situaties

Bel bij onraad of verdachte situaties direct 112. Onthoud het signalement van de verdachte persoon en eventueel het kenteken van de auto en vluchtrichting. Het kan ook voorkomen dat u iets weet over een misdrijf maar dat niet durft te melden. In zo’n geval belt u de anonieme meldlijn M: Meld Misdaad Anoniem. Deze meldlijn is bereikbaar op 0800-7000. M. is een doorgeefluik. De medewerkers zorgen ervoor dat uw melding terecht komt bij de politie, zonder dat uw naam of telefoonnummer bekend wordt. De politie beslist over eventuele vervolgacties.

Algemene tips
■ Zorg voor inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het keurmerk SKG 2 sterren met R. Zie voor meer informatie www.politiekeurmerk.nl.

■ Laat nooit sleutels zitten aan de binnenzijde van het slot; berg huissleutels op een vaste plaats op.

■ Zorg voor goede verlichting bij toegangsdeuren.

■ Breng rookmelders aan op elke verdieping met slaapruimten.

■ Houd de groenvoorziening rondom de woning laag.

■ Hang in de meterkast een kaartje met gegevens van personen die in geval van nood gewaarschuwd kunnen worden. Hulpverleningsdiensten zoeken daar standaard als eerste om contactpersonen te zoeken.

■ Merk waardevolle voorwerpen met postcode / huisnummer.

■ Maak foto’s van waardevolle voorwerpen.

■ Berg waardevolle spullen op in een kluisje thuis of bij bank.

■ Maak van uw huis geen etalage.

■ Berg ladders of ander klimmateriaal op achter slot en grendel.

■ Bel bij onraad of verdachte situaties direct de politie. Denk, als het gaat om de veiligheid in uw buurt, niet te snel: “Dat zijn mijn zaken niet.”

■ Als u op vakantie gaat, zorg dan dat u uw woning veilig achterlaat! Doe de vakantietest en vul de vakantiekaart van de politie in.

Uw wijkagent

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkagent. Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844.

Bron: Politie.nl