Home Onderwerpen Drugsoverlast

Drugsoverlast

Drugsgebruikers kunnen veel overlast veroorzaken. Zo is er in de buurt van coffeeshops meer criminaliteit, zoals handel in harddrugs en inbraken. Ook klagen omwonenden over dubbel geparkeerde auto’s, harde muziek en scheldpartijen op straat. Gemeenten en politie pakken samen drugsoverlast aan. Wat kunt u doen bij drugsoverlast en wat doen gemeenten en de politie om drugsoverlast aan te pakken?

Wat zijn vormen van drugsoverlast?
  • verstoring van de openbare orde
  • diefstal
  • gevoelens van onveiligheid bij burgers.
Waar meld ik drugsoverlast?

Bel met de politie (0900-8844) als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs. Want de politie kan de drugsbestrijding niet alleen doen en heeft uw hulp nodig.

Wat doet de politie?

Bestrijding van de lokale handel in harddrugs heeft de volle aandacht van de politie. De politie pakt elke plaats aan waar wordt gedeald. Het gebruik van drugs leidt namelijk tot meer criminaliteit en heeft schadelijke effecten voor de volksgezondheid.

Ook de Spoorwegpolitie houdt zich actief bezig met de bestrijding van drugsoverlast en het toezicht op druggebruik. Zij doet er alles aan om de overlast die druggebruikers, dealers en drugsrunners op stations veroorzaken te beperken. Het is verboden om op stations joints te roken. In treinen mag helemaal niet worden gerookt, dus ook geen joints. De (Spoorweg)politie kan de gebruiker vragen de joint te doven, een proces-verbaal opmaken, de joint in beslag nemen en/of de gebruiker uit de trein zetten.

Gemeenten kunnen specifieke bevoegdheden en strafbepalingen opnemen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De politie en/of gemeentelijke toezichthouders of opsporingsambtenaren houden toezicht op de naleving van deze regels.

Hoe bestrijden gemeenten drugsoverlast?
  • Gemeenten kunnen hiervoor specifieke bevoegdheden en strafbepalingen opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  • Veel gemeenten hebben een coffeeshopbeleid. Hierin kan de gemeente handel op straat verbieden.
  • Sommige gemeenten gaan verder en hebben in de APV ook samenscholingsverboden en verblijfsontzeggingen opgenomen.
  • Kijk op de website van gemeente Roosendaal voor meer informatie over het beleid.

Bron: Politie