Vier arrestaties na aantreffen hennepdrogerij in Roosendaal
Foto: Politieteam Roosendaal

ROOSENDAAL – In een woning aan de Gastelseweg werd op 16 maart jl. door de drugssquad een hennepdrogerij aangetroffen. Daarbij werd ruim 15 kilo hennep in beslag genomen. Voor burgemeester Niederer is dit aanleiding om het drugspand gedurende drie maanden te sluiten.

In een afgetimmerde ruimte op de tweede verdieping van de woning werden met behulp van twee kachels en twee ventilatoren geoogste henneptoppen gedroogd. In totaal ging het om 15.050 gram henneptoppen.

Sluiting woning
De gedwongen sluiting gaat in op 26 april 2018 en duurt tot 26 juli 2018. De eigenaar is in kennis gesteld. Burgemeester Jacques Niederer licht zijn besluit als volgt toe: ”Zoals ik al eerder heb aangegeven, treed ik hard op tegen handel in drugs en alle vormen van overlast die dat met zich meebrengt. De bewoners van Roosendaal moeten zich veilig kunnen voelen in onze wijken en dorpen. Om die reden ga ik over tot onmiddellijke sluiting. Het gaat hier om een ernstige situatie als ik kijk naar de grote hoeveelheid softdrugs die werd aangetroffen. Samen met onze eigen drugssquad, de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en woningbouwverenigingen blijven we actief optreden tegen drugs en drugsoverlast.”

LEES OOK: Vier arrestaties na aantreffen hennepdrogerij in Roosendaal

Drugsbeleid
De Opiumwet bepaalt dat het verboden is om verdovende middelen te telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, af te leveren, verstrekken of vervoeren, dan wel aanwezig te hebben of te vervaardigen. Diezelfde wet biedt de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden om de openbare orde te herstellen, om herhaling van de overtreding te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken. Wie de overtreding in de woning heeft begaan – eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij overigens niet van belang.

Drugssquad
Het is belangrijk dat burgers blijven melden waar de drugsoverlast plaatsvindt. Mede daardoor weten politie en gemeente beter op welke plekken en tegen wie er actie nodig is. De drugssquad kan op die manier snel en daadkrachtig ingrijpen. De drugssquad is een integraal team dat snelle interventies doet bij drugsoverlast. Die overlast kan bijvoorbeeld bestaan uit drugshandel op straat of vanuit een woning, of de productie van hard- en/of softdrugs. Het team is geformeerd uit medewerkers van de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Roosendaal en is in het leven geroepen om als overheid de ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Met de gemeente Roosendaal komt u in contact via telefoonnummer 140165. De politie is bereikbaar via 0900-8844 en voor spoedgevallen belt u vanzelfsprekend 112.