Drie aanhoudingen na vondst hennepdrogerij in Roosendaal
Foto: Politieteam Roosendaal

ROOSENDAAL – Burgemeester Jacques Niederer sluit opnieuw een drugspand. Op 11 april 2018 kwam de drugssquad in actie bij een de huurwoning aan President Kennedylaan in Roosendaal. Bij het doorzoeken van de bewuste woning vonden politieambtenaren soft- en harddrugs en een verboden wapen.

Op de zolder, in de keuken, in een slaapkamer en in de achtertuin werden diverse hoeveelheden soft- en harddrugs gevonden. Het ging om circa 7 kilo henneptoppen, 181 XTC/MDMA-pillen en circa 350 gram amfetamine in poedervorm. De hoeveelheden aangetroffen hard- en softdrugs overschrijden ruimschoots de door het Openbaar Ministerie als voor eigen gebruik aangemerkte hoeveelheden. Naast de verdovende middelen is ook nog een stroomstootwapen aangetroffen in de woning.

Sluiting woning
De gedwongen sluiting duurt een zes maanden. De sluiting gaat in op 14 juni 2018 en duurt tot 14 december 2018. De eigenaar en bewoners van de huurwoning zijn hierover in kennis gesteld. Burgemeester Jacques Niederer licht zijn besluit als volgt toe: ”Inwoners van Roosendaal moeten zich veilig kunnen voelen in hun wijken en dorpen. Om die reden sluit ik dit huis voor een half jaar. Het gaat hier immers om een zorgelijke situatie, zeker als ik kijk naar de grote hoeveelheden drugs die werden gevonden. Samen met onze eigen drugssquad, de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en woningbouwverenigingen blijven we actief optreden tegen drugshandel en drugsoverlast.”

LEES MEER: Drie aanhoudingen na vondst hennepdrogerij in Roosendaal

Drugsbeleid
De Opiumwet bepaalt dat het verboden is om verdovende middelen te telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, af te leveren, verstrekken of vervoeren, dan wel aanwezig te hebben of te vervaardigen. Diezelfde wet biedt de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden om de openbare orde te herstellen, om herhaling van de overtreding te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken. Wie de overtreding in de woning heeft begaan – eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij overigens niet van belang. Eerder dit jaar werd er een woning aan de Gastelseweg en een woning aan het Schuivenoord door burgemeester Niederer gesloten, eveneens vanwege drugsdelicten.

Drugssquad
Het is belangrijk dat burgers blijven melden waar de drugsoverlast plaatsvindt. Mede daardoor weten politie en gemeente beter op welke plekken en tegen wie er actie nodig is. De drugssquad kan op die manier snel en daadkrachtig ingrijpen. De drugssquad is een integraal team dat snelle interventies doet bij drugsoverlast.

Die overlast kan bijvoorbeeld bestaan uit drugshandel op straat of vanuit een woning, of de productie van hard- en/of softdrugs. Het team is geformeerd uit medewerkers van de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Roosendaal en is in het leven geroepen om als overheid de ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Met de gemeente Roosendaal komt u in contact via telefoonnummer 140165. De politie is bereikbaar via 0900-8844. Voor spoedgevallen belt u 112.