Kick-off deelname cliënten Sterrebos aan buurtpreventie
Foto: Christian Traets

ROOSENDAAL – Op woensdag 15 november werd bij S&L Zorg, locatie Sterrebos in wijk Kortendijk, extra aandacht besteed aan de deelname van begeleiding en cliënten aan het buurtpreventieteam Sterrebos2. Politieteam Roosendaal heeft met het speciale bikersteam een demonstratie gegeven.

In de nabijgelegen buurt, Sterrebos2, is met succes sinds twee jaar een buurtpreventieteam actief. Het team telt ruim veertig deelnemers. In hun rondgang kwamen de buurtpreventisten in contact met de leiding van S&L Zorg. In het kader van dagbesteding zouden de cliënten ook een bijdrage kunnen leveren werd gesteld. Gericht op veiligheid en leefbaarheid. Zogezegd zo gedaan. Eelco Ligtenberg, coördinator buurtpreventieteam Sterrebos2 heeft samen met Carlijn Elsten en Klaartje Koenraad van S&L Zorg nadere afspraken gemaakt. De begeleiders hebben deelgenomen aan een instructiebijeenkomst buurtpreventie en een aantal cliënten maakt samen met begeleiders van S&L Zorg wekelijks een rondje op het terrein. Met hesjes aan en een zaklamp in de aanslag. Op deze manier is er een mooie uitbreiding van het buurtpreventieteam Sterrebos2 en zijn de deelnemers maatschappelijk betrokken.

Als dank voor de inzet werd woensdag een speciale activiteit gehouden. Het bikersteam van de politie , wijkagenten met de auto en een motoragent waren aanwezig. Er werd getoond hoe een arrestatie plaatsvindt en de aanwezigen konden een kijkje nemen in de politieauto en bij de motor. Uiteraard werden er ook mooie foto’s gemaakt als aandenken. Ter afsluiting was er wat te drinken en een lekkere koek. De cliënten van S&L Zorg hadden een mooie kaart gemaakt voor de organisatoren van de middag als dank voor deze leuke activiteit.

Indien men nadere informatie wil over buurtpreventie, dan kan een e-mail gezonden worden naar: buurtpreventie@wijzijntraversegroep.nl.