Foto: Christian Traets

Op maandag 12 december a.s. vindt er een informatiebijeenkomst plaats over Buurtpreventie en WhatsApp-Alert in de wijk Kortendijk. De bijeenkomst start om 19.30 uur in wijkcentrum ’t Dijksteeke.

Bewoners van de Smaragddijk zijn op verzoek van enkele bewoners hiervoor uitgenodigd. U bent ook van harte welkom.