Buurtpreventie
Foto: Christian Traets

Maandag vond de officiële start plaats van het buurtpreventieteam in Kroeven 504. Dit buurtpreventieteam is het derde team in de wijk Kroeven en bestrijkt het gebied tussen de Beetslaan, President Kennedylaan, Gezellelaan en Staringlaan. Wijkwethouder Jongmans gaf om 18.00 uur het startsein in de Bilderdijklaan (bij het ‘rode speeltuintje’).

De omgeving was feestelijk versierd, voor de kinderen in de buurt was er een leuke speurtocht en er staat een frietkraam waar buurtbewoners een frietje kunnen eten. De bewoners hebben een nieuwe naam bedacht voor hun buurt en deze naam werd bekend gemaakt. De feestelijke start is volledig georganiseerd door het buurtpreventieteam zelf en wordt (financieel) ondersteund door de gemeente Roosendaal, diverse sponsoren en ondernemers uit de wijk, het bewonersplatform, Aramis AlleeWonen en Traverse.

Buurtpreventie is een vorm van sociaal toezicht, waarbij buurtbewoners zorgen voor extra oren en ogen op straat. Buurtpreventie signaleert overlastgevende zaken, verdachte situaties en andere zaken en meldt dit bij professionele instanties of pakt het zelf op. Buurtpreventie werkt nauw samen met andere maatschappelijke partners in een wijk, zoals de politie, maar ook het welzijnswerk, het bewonersplatform, de woningcorporatie en de gemeente. Buurtpreventie heeft een positieve invloed op het veiligheidsgevoel, de aantrekkelijkheid van de straat /buurt en de saamhorigheid van de buurtbewoners.

Advertentie