Drugspand gesloten
Foto: Christian Traets

ROOSENDAAL – Een woning aan De Boulevard in Roosendaal wordt voor de duur van drie maanden gesloten. Burgemeester Jacques Niederer neemt deze maatregel nadat er in het bewuste huis softdrugs, wapens en een aanzienlijk contant geldbedrag werden gevonden.

Aangetroffen drugs
Op 3 mei jl. werd de 25-jarige bewoner gearresteerd in het kader van een opsporingsonderzoek. Het huis van de verdachte werd daarbij in aanwezigheid van een rechter-commissaris doorzocht. Bij deze doorzoeking werd 1.089 gram hash en 151 gram hennep gevonden. Daarnaast werden er ook een stroomstootwapen en een busje pepperspray aangetroffen. Het bezit van dit soort wapens is wettelijk verboden. Verder lag er in de woning een aanzienlijk contant geldbedrag, waarop ook beslag werd gelegd.

Sluiting woning
De gebeurtenissen zijn voor burgemeester Jacques Niederer reden om de woning aan De Boulevard voor drie maanden te sluiten. De woning is afgelopen donderdag 23 augustus 2018 gesloten en de sluiting duurt tot 23 november 2018. Burgemeester Jacques Niederer zegt in een reactie: De aangetroffen hoeveelheden softdrugs, de aanwezigheid van wapens en veel contant geld kunnen duiden op handel in drugs. En in Roosendaal treden we hard op tegen handel in drugs en alle overlastvormen die dat met zich meebrengt. Inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in onze wijken en dorpen. Uiteraard roep ik onze inwoners op om drugsactiviteiten en andere verdachte situaties te blijven melden. Op die manier maken we samen met onze inwoners, de drugssquad, de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en woningbouwverenigingen blijvend een vuist tegen drugs”.

Drugsbeleid
De Opiumwet bepaalt dat het verboden is om verdovende middelen te telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, af te leveren, verstrekken of vervoeren, dan wel aanwezig te hebben of te vervaardigen. Diezelfde wet biedt de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden om de openbare orde te herstellen, om herhaling van de overtreding te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken. Wie de overtreding in de woning heeft begaan – eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij overigens niet van belang.

Drugssquad
Het is belangrijk dat burgers blijven melden waar de drugsoverlast plaatsvindt. Mede daardoor weten politie en gemeente beter op welke plekken en tegen wie er actie nodig is. De drugssquad kan op die manier snel en daadkrachtig ingrijpen. De drugssquad is een snel opererend interventieteam dat is samengesteld uit politiemensen en de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Roosendaal. Met de
gemeente Roosendaal komt u in contact via telefoonnummer 140165. De politie is bereikbaar via 0900-8844 en voor spoedgevallen belt u vanzelfsprekend 112.